Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора

$$W = \frac{q\cdot U}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =