Електричне поле нескінченної зарядженої площини

$$E = \frac{\sigma}{2\cdot \varepsilon_0}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =