Робота в електричному полі - різниця потенційних енергій

$$A = W1-W2$$
Вичислити   Відомо, що:
      =