Густина енергії електричного поля

$$\omega_{p} = \frac{W}{V}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =