Електричне поле

$$E = \frac{F}{q}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =