Просторові фігури

Площа бічної поверхні прямої призми
S_son = P h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні прямої призми
S = S_son + 2 * S_pagr
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм прямої призми
V = S_pagr * h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Діагональ прямокутного паралелепіпеда
d^2 = a^2 + b^2 + c^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні прямокутного паралелепіпеда
S_son = 2(ac+bc)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда
S_son = 2(ab + bc + ac)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм прямокутного паралелепіпеда
V = S_pagr*h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм прямокутного паралелепіпеда
V = a b c
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні куба
S_son = 4 a^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні куба
S = 6 a^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм куба
V = a^3
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні правильної піраміди
S_son = 1/2 * P * h_s
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні правильної піраміди
S_son = S_pagr / cos(φ)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм правильної піраміди
V = 1/3 * S_pagr * h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні правильної усіченої піраміди
S_son = 1/2 (P1 + P2) * h_s
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні правильної усіченої піраміди
S_son = (S1 - S2) / cos(φ)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні усіченої піраміди
S = S_son + S1 + S2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм усіченої піраміди
V = 1/3 h (S1+S2+saknis(S1*S2))
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні циліндра
S_son = 2 π r h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа основи циліндра
S_pagr = π r^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні циліндра
S = 2 π r ( r + h)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм циліндра
V = π r^2 h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні конуса
S_son = π r l
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні конуса
S = π r (r + l)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні конуса(розгортка)
S = π l^2 α / 360
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм конуса
V = 1/3 π r^2 h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні усіченого конуса
S_son = π (R + r) l
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні усіченого конуса
S = π (R + r) l + π*R^2 + π*r^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм усіченого конуса
V = 1/3 π h (R^2 + r^2 + Rr)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні кулі(сфери)
S = 4 π * R^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кулі(сфери)
V = 4/3 π * R^3
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні кульового сегмента
S = 2 π R h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кульового сегмента
V = π h^2 ( R - h / 3)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кульового сегмента(через радіус основи сегмента)
V = 1/6 π h ( h^2 + 3 r^2)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні кульового шару
S = 2π *R * h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кульового шару
V = 1/6 π h^3  + 1/2 π( r1^2 + r2^2) h
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні кульового сектора
S = π* R (2h + r)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кульового сектора
V = 2/3 π * R^2 h
Вичислити   Відомо, що:
      =