Просторові фігури

Площа бічної поверхні прямої призми
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні прямої призми
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм прямої призми
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Діагональ прямокутного паралелепіпеда
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні прямокутного паралелепіпеда
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм прямокутного паралелепіпеда
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм прямокутного паралелепіпеда
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні куба
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні куба
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм куба
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні правильної піраміди
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні правильної піраміди
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм правильної піраміди
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні правильної усіченої піраміди
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні правильної усіченої піраміди
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні усіченої піраміди
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм усіченої піраміди
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні циліндра
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа основи циліндра
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні циліндра
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм циліндра
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні конуса
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні конуса
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні конуса(розгортка)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм конуса
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа бічної поверхні усіченого конуса
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні усіченого конуса
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм усіченого конуса
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні кулі(сфери)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кулі(сфери)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні кульового сегмента
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кульового сегмента
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кульового сегмента(через радіус основи сегмента)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні кульового шару
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кульового шару
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Площа поверхні кульового сектора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Об'єм кульового сектора
Вичислити   Відомо, що:
      =