Об'єм кульового сегмента

$$V = \pi\cdot h^{2}\cdot (R-\frac{h}{3})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =