Теорія ймовірностей

Імовірність події
P(A) = m / n
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Імовірність протилежної події
P(Ā) = 1 - P(A)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Імовірність суми неспільних подій
P(A+B) =  P(A) + P(B)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Імовірність добутку незалежних подій
P(A * B) =  P(A) * P(B)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Умовна імовірність
P(A_NUO_B) = P(AB) / P(B)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Формула Бернулли
P_n(k) = C(k, n) * p^k * q^(n-k)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Математичне очікування
EX = x1*p1 + x2*p2 + x3*p3
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Дисперсія
DX = (x1 - EX)^2 * p1 +  (x2 - EX)^2 * p2 + (x3 - EX)^2 * p3
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Дисперсія
DX = (x1^2 * p1 + x2^2 * p2 + x3^2 * p3) - (EX)^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Стандартне(середньоквадратичне) відхилення
σ = saknis(DX)
Вичислити   Відомо, що:
      =