Теорія ймовірностей

Імовірність події
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Імовірність протилежної події
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Імовірність суми неспільних подій
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Імовірність добутку незалежних подій
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Умовна імовірність
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Формула Бернулли
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Математичне очікування
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Дисперсія
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Дисперсія
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Стандартне(середньоквадратичне) відхилення
Вичислити   Відомо, що:
      =