Імовірність суми неспільних подій

$$P(A+B) = P(A)+P(B)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =