Статистика

Ширина зразка
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Центр зразка
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Відносна частота
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркове середнє
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркове середнє
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркова дисперсія
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркова дисперсія
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркова дисперсія
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Стандартне(середньоквадратичне) відхилення
Вичислити   Відомо, що:
      =