Статистика

Ширина зразка
r = x_d - x_m
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Центр зразка
c = (x_d + x_m) / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Відносна частота
p_k = m_k / n
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркове середнє
x_v = (x1+ x2 + x3) / n
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркове середнє
x_v = (x1*m1+ x2*m2 + x3*m3) / n
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркова дисперсія
s^2 = ( (x1 - x_v)^2+ (x2 - x_v)^2 + (x3 - x_v)^2 ) / (n-1)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркова дисперсія
s^2 = ( (x1 - x_v)^2 * m1+ (x2 - x_v)^2 * m2 + (x3 - x_v)^2 *m3) / (n-1)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Вибіркова дисперсія
s^2 = x1^2 * p1 + x2^2 * p2 + x3^2 * p3 - x_v^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Стандартне(середньоквадратичне) відхилення
s = saknis(s^2)
Вичислити   Відомо, що:
      =