Вибіркове середнє

x_v = (x1+ x2 + x3) / n
Вичислити   Відомо, що:
      =