Тригонометрія

Синус і косинус
sin(a)^2+cos(a)^2 = 1
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Тангенс
tg(a) = sin(a) / cos(a)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Котангенс
ctg(a) = cos(a) / sin(a)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Добуток тангенса і котангенса
tg(a) * ctg(a) = 1
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Тангенс і косинус
1 + tg(a)^2 = 1 / cos(a)^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Котангенс і синус
1 + ctg(a)^2 = 1 / sin(a)^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Синус суми кутів
sin(a + b) = sin(a)cos(b) + cos(a)sin(b)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Синус різниці кутів
sin(a - b) = sin(a)cos(b) - cos(a)sin(b)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Косинус суми кутів
cos(a + b) = cos(a)cos(b) - sin(a)sin(b)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Косинус різниці кутів
cos(a - b) = cos(a)cos(b) + sin(a)sin(b)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Тангенс суми кутів
tg(a + b) = (tg(a) + tg(b)) / (1 - tg(a) * tg(b))
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Тангенс різниці кутів
tg(a - b) = (tg(a) - tg(b)) / (1 + tg(a) * tg(b))
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Синус подвійного кута
sin(2a) = 2sin(a)cos(a)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Косинус подвійного кута
cos(2a) =cos(a)^2 - sin(a)^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Косинус подвійного кута
cos(2a) =1 - 2*sin(a)^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Косинус подвійного кута
cos(2a) = 2*cos(a)^2 - 1
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Тангенс подвійного кута
tg(2a) = 2 tg(a) / (1 - tg(a)^2)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Котангенс подвійного кута
ctg(2a) = (1 - tg(a)^2) / (2 tg(a))
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Котангенс подвійного кута
ctg(2a) = (ctg(a) - tg(a)) / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Сума синусів
sin(a) + sin(b) = 2 sin((a+b)/2) cos((a-b)/2)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Різниця синусів
sin(a) - sin(b) = 2 cos((a+b)/2) sin((a-b)/2)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Сума косинусів
cos(a) + cos(b) = 2 cos((a+b)/2) cos((a-b)/2)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Різниця косинусів
cos(a) - cos(b) = - 2 sin((a+b)/2) sin((a-b)/2)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Добуток синуса і косинуса
sin(a)cos(b) = 1/2 * (sin(a - b) + sin(a + b))
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Добуток синусів
sin(a)sin(b) = 1/2 * (cos(a - b) - cos(a + b))
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Добуток косинусів
cos(a)cos(b) = 1/2 * (cos(a - b) + cos(a + b))
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Пониження степеня синуса
sin(a)^2 = (1 - cos(2a)) / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Пониження степеня косинуса
cos(a)^2 = (1 + cos(2a)) / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =