Синус суми кутів

$$sin(a+b) = sin(a)\cdot cos(b)+cos(a)\cdot sin(b)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =