Добуток тангенса і котангенса

$$tg(a)\cdot ctg(a) = 1$$
Вичислити   Відомо, що:
      =