Добуток тангенса і котангенса

tg(a) * ctg(a) = 1
Вичислити   Відомо, що:
      =