Косинус подвійного кута

$$cos(2\cdot a) = cos(a)^{2}-sin(a)^{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =