Добуток синусів

sin(a)sin(b) = 1/2 * (cos(a - b) - cos(a + b))
Вичислити   Відомо, що:
      =