Добуток синусів

$$sin(a)\cdot sin(b) = \frac{1}{2}\cdot (cos(a-b)-cos(a+b))$$
Вичислити   Відомо, що:
      =