Пониження степеня косинуса

$$cos(a)^{2} = \frac{1+cos(2\cdot a)}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =