Косинус подвійного кута

cos(2a) = 2*cos(a)^2 - 1
Вичислити   Відомо, що:
      =