Косинус подвійного кута

cos(2a) =1 - 2*sin(a)^2
Вичислити   Відомо, що:
      =