Різниця косинусів

cos(a) - cos(b) = - 2 sin((a+b)/2) sin((a-b)/2)
Вичислити   Відомо, що:
      =