Пониження степеня синуса

$$sin(a)^{2} = \frac{1-cos(2\cdot a)}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =