Добуток косинусів

cos(a)cos(b) = 1/2 * (cos(a - b) + cos(a + b))
Вичислити   Відомо, що:
      =