Котангенс

$$ctg(a) = \frac{cos(a)}{sin(a)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =