Добуток синуса і косинуса

sin(a)cos(b) = 1/2 * (sin(a - b) + sin(a + b))
Вичислити   Відомо, що:
      =