Добуток синуса і косинуса

$$sin(a)\cdot cos(b) = \frac{1}{2}\cdot (sin(a-b)+sin(a+b))$$
Вичислити   Відомо, що:
      =