Котангенс подвійного кута

ctg(2a) = (ctg(a) - tg(a)) / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =