Котангенс подвійного кута

$$ctg(2\cdot a) = \frac{ctg(a)-tg(a)}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =