Котангенс подвійного кута

$$ctg(2\cdot a) = \frac{1-tg(a)^{2}}{2\cdot tg(a)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =