Вибіркове середнє

x_v = (x1*m1+ x2*m2 + x3*m3) / n
Вичислити   Відомо, що:
      =