Стандартне(середньоквадратичне) відхилення

s = saknis(s^2)
Вичислити   Відомо, що:
      =