Формула Бернулли

$$P_{n}\cdot (k) = C_{n}^{k}\cdot p^{k}\cdot q^{(n-k)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =