Формула Бернулли

P_n(k) = C(k, n) * p^k * q^(n-k)
Вичислити   Відомо, що:
      =