Імовірність добутку незалежних подій

$$P(A\cdot B) = P(A)\cdot P(B)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =