Імовірність події

P(A) = m / n
Вичислити   Відомо, що:
      =