Імовірність події

$$P(A) = \frac{m}{n}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =