Імовірність протилежної події

$$P(Ā) = 1-P(A)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =