Імовірність протилежної події

P(Ā) = 1 - P(A)
Вичислити   Відомо, що:
      =