Стандартне(середньоквадратичне) відхилення

$$\sigma = \sqrt {DX}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =