Стандартне(середньоквадратичне) відхилення

σ = saknis(DX)
Вичислити   Відомо, що:
      =