Умовна імовірність

$$P(A_{NUO_B}) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =