Математичне очікування

$$EX = x_1\cdot p_1+x_2\cdot p_2+x3\cdot p3$$
Вичислити   Відомо, що:
      =