Об'єм усіченого конуса

V = 1/3 π h (R^2 + r^2 + Rr)
Вичислити   Відомо, що:
      =