Об'єм усіченого конуса

$$V = \frac{1}{3}\cdot \pi\cdot h\cdot (R^{2}+r^{2}+R\cdot r)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =