Площа бічної поверхні циліндра

$$S_{son} = 2\cdot \pi\cdot r\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =