Площа бічної поверхні правильної усіченої піраміди

$$S_{son} = \frac{1}{2}\cdot (P1+P2)\cdot h_{s}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =