Об'єм кульового сектора

$$V = \frac{2}{3}\cdot \pi\cdot R^{2}\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =