Площа бічної поверхні конуса

$$S_{son} = \pi\cdot r\cdot l$$
Вичислити   Відомо, що:
      =