Об'єм конуса

$$V = \frac{1}{3}\cdot \pi\cdot r^{2}\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =