Об'єм прямої призми

$$V = S_{pagr}\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =