Площа бічної поверхні прямої призми

$$S_{son} = P\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =