Площа бічної поверхні правильної усіченої піраміди

$$S_{son} = \frac{S1-S2}{cos(\phi)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =