Площа бічної поверхні правильної піраміди

$$S_{son} = \frac{S_{pagr}}{cos(\phi)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =