Об'єм правильної піраміди

$$V = \frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =