Об'єм усіченої піраміди

$$V = \frac{1}{3}\cdot h\cdot (S1+S2+\sqrt {S1\cdot S2})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =