Об'єм усіченої піраміди

V = 1/3 h (S1+S2+saknis(S1*S2))
Вичислити   Відомо, що:
      =