Об'єм циліндра

$$V = \pi\cdot r^{2}\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =