Площа бічної поверхні усіченого конуса

$$S_{son} = \pi\cdot (R+r)\cdot l$$
Вичислити   Відомо, що:
      =