Площа бічної поверхні прямокутного паралелепіпеда

$$S_{son} = 2\cdot (a\cdot c+b\cdot c)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =